محیط کسب و کار امن، لازمه توسعه اقتصادی
   
 
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *
  • ستاد مرکزی وحوزه معاونت واردات وحوزه معاونت ترانزیت وکارنه تیر
   آدرس: کیلومتر 7 جاده قدیم کرج – خیابان خلیج فارس –خیابان شهید بهشتی اداره کل گمرک تهران
   تلفن: 66250631- 66250636- 66256118
   فکس: 66250639
   پست الکترونیک: test@test.com
   حوزه معاونت حقوقی
   تلفن : 66189918
   فکس : 66188124
   آدرس:کیلومتر 10جاده قدیم کرج –خیابان شهید سامانی پور –روبروی شهرک دریا –معاونت حقوقی گمرک تهران
   حوزه نمایشگاهی
   تلفن : 22662866
   فکس : 22042086
   آدرس:خیابان سئول –روبروی باشگاه انقلاب –حوزه امور نمایشگاهی گمرک تهران
آدرس: کیلومتر 7 جاده قدیم کرج – خیابان خلیج فارس –خیابان شهید بهشتی اداره کل گمرک تهران
تلفن: 66250631- 66250636- 66256118
پست الکترونیک: test@test.com
پیوندها
تعامل الکترونیک