• گمرک دیجیتال
    حرکت به سوی جلو
  • اخبار و رویدادها

   با حکم رئیس کل گمرک صورت گرفت"

   انتصاب اعضاء کمیته مدیریت عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران

   سیستم اظهار قبل از ورود کالا در گمرک تهران عملیاتی شد.

   به منظور تسهیل در فرایند تشریفات گمرکی وترخیص کالا، اظهار قبل از ورود کالا در گمرک تهران عملیاتی شد.

   سرپرست گمرک تهران اعلام کرد

   گمرک تهران در ایام تعطیلات نوروز فعالیت می کند

   گمرک تهران برای ترخیص کالاهای اساسی در ایام تعطیلات نوروز شیفت های کشیک برقرار کرده است.

  • گمرک، پیشرو در ایجاد بستر کسب و کار امن