• گمرک دیجیتال
    حرکت به سوی جلو
  • اخبار و رویدادها

   تقدیر از بازنشستگان گمرک تهران

   ابوالفضل اکبرپور سرپرست گمرک تهران از خدمات کارکنان بازنشسته این گمرک تقدیر کرد.

   با حکم رئیس کل گمرک صورت گرفت"

   انتصاب اعضاء کمیته مدیریت عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران

   سیستم اظهار قبل از ورود کالا در گمرک تهران عملیاتی شد.

   به منظور تسهیل در فرایند تشریفات گمرکی وترخیص کالا، اظهار قبل از ورود کالا در گمرک تهران عملیاتی شد.

  • گمرک، پیشرو در ایجاد بستر کسب و کار امن